Spawacz TIG
Praca w Marquette

Spawacz TIG

Jouw contactpersoon:
Oliwia Hamer
Oliwia Hamer
Z doświadczeniem Średnie wykształcenie zawodowe Almelo 15,00–17,00 euro brutto/h łącznie z rekompensatą za skrócenie czasu pracy, nie licząc dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych i pracę w systemie zmianowym

Informacje o kliencie

Ten klient Marquette to duży międzynarodowy gracz, działający w różnych sektorach takich jak półprzewodniki, branża solarna, medyczna oraz mechanizacja.

Produkty składają się ze złożonych części spawanych i dokładnie odmierzonych cienkich blach (obudowy, cyrkulatory powietrza itd.) z częściami obrabianymi mechanicznie do maszyn produkcyjnych, urządzeń medycznych, optyki elektronowej itd.

Praca wykonywana jest w (samozarządzających) zespołach, które wytwarzają produkty przy pomocy maszyn CNC/konwencjonalnych oraz narzędzi ręcznych pod kierownictwem kierownika grupy i w ścisłej współpracy z pracownikami ds. jakości, pracownikami odpowiedzialnymi za przygotowanie prac i pracownikami logistycznymi. Wspólnie ustala się wskaźniki efektywności (PI), ocenia je i udziela informacji zwrotnych.

Produkty są wytwarzane na podstawie rysunków (TPD – technicznej dokumentacji produktu), planu obróbki (przygotowanie prac z tolerancją kształtu i położenia, wymiarami itd.), ścieżki produkcyjnej, zaleceń dotyczących pakowania i potrzebnych materiałów. Programy przygotowuje/modyfikuje osoba przygotowująca prace lub sam pracownik. Realizujemy kilka zleceń równocześnie. Blacharz samodzielnie wybiera kolejność i maszyny/pozostałe narzędzia. Po realizacji pierwszego produktu i pomiarach w razie potrzeby modyfikuje się programy lub sposób pracy i zapisuje zmianę/zmiany.

W pracy stosowany jest następujący sprzęt:

  • Maszyny CNC lub konwencjonalne takie jak maszyny do cięcia laserem, wykrawarki, giętarki, rozciągarki, przecinarka plazmowa, maszyny do spawania itd.
  • Elektryczne i pneumatyczne narzędzia ręczne oraz narzędzia do pomiarów i rysunków.
  • Cechy materiału: metal ferromagnetyczny/nieferromagnetyczny, stal konstrukcyjna, materiał na blachę i profile.
  • Wymiary: od kilku milimetrów po kilka metrów; dokładność wymiarowa 0,2 mm na 1 metr; dokładność kształtu 0,1 mm na ½ m oraz dokładność powierzchni od ok. 0,1 mm do 0,5 mm.

Opis stanowiska:

  • Analizujesz dokumentację, podejście, kolejność zadań i wymogi dotyczące jakości, wybierasz kolejność obróbki (zwracając uwagę na spawy, gięcie itd.), a w razie potrzeby omawiasz wymyślone rozwiązanie/rozwiązania z pracownikiem przygotowującym prace.
  • Sprawdzasz materiały (kompletność!) i wybierasz narzędzia; informujesz o nieprawidłowościach. W porozumieniu z pracownikiem odpowiedzialnym za przygotowanie prac oceniasz, czy istnieje potrzeba stworzenia szablonów do wiercenia i spawania.
  • Określasz i wyliczasz wymiary po rozciągnięciu (uwzględniając właściwości materiału) i ewentualne spawy/miejsce spawów, wykonujesz odrysy, uwzględniając położenie otworów, kolejność zadań i sposób pracy. Zapisujesz swoje spostrzeżenia.
  • W razie potrzeby sporządzasz szablony do spawania, spawania punktowego lub wiercenia (w porozumieniu z pracownikiem odpowiedzialnym za przygotowanie prac) i uwzględniasz właściwości produktu.
  • Nadzorujesz ewentualną obróbkę na pośrednim etapie produkcji (gięcie, spawanie itd.) i montujesz produkty zgodnie z wymogami i zasadami. Przeprowadzasz „pierwszą kontrolę produktu”. Przekazujesz lub spisujesz spostrzeżenia.
  • Maksymalnie koncentrujesz się przy tym na wydajności ścieżki produkcyjnej, właściwym wykorzystaniu narzędzi, czasu, maszyn i środków produkcji.